17 Ağustos 2011 Çarşamba

2011 2012 KKK Kara Kuvvetleri Muvazzaf Astsubaylık Soruları Çıkmış Sorular

 2011 2012 KKK Kara Kuvvetleri Muvazzaf Astsubaylık Soruları
2011 2012  sezonunda yapılmış olan sınav soruları arkadaşlar girenler için çok faydalı olcaktır
facebookda bir gurupta arkadaşın paylaşmış oldugu sınav soruları. sorulara baktınız zaman geçmişteki sorular ile arasındaki farkların oldgunu soruların sorulma ve konu bakımından değiştini göreceksiniz

2012  YENİ SINAV SORULARI

angisi Cumhuriyetin ilanına yol açmamıştır?

a-Saltanatın kald.

b-Halifeliğin kald...

Milli eğitim kongresini düzenledikten sonra başarılı bir milli eğt. bakanlığı yapan kişi?

Hasan Ali yücel...

Hangisi Yunanistan ın İngiltere emperyalizminin yanında olduğunun EB BELİRGİN KANITIDIR?

a-İng.nin Yun.a silah satması

b-Yun.ın Karaağaç ı savaş tazminatı olarak vermesi

c-Yun.ın ... (Osmanlı) demiryollarını işgal etmesi

d-Yun.ın Doğu Trakya yı önce anlaşma devletlerine bırakması

"Sömürü amacı taşımayan dış yardımlar kabul edilebilir." ilk hangisinde yer almıştır?

a-Amasya Gen.

b-Erzurum Kong.

c-Sivas Kon.

d-Havza Kong.

I.İng.nin Musul u işgal etmesi

II.Arap topraklarını ele geçirme nedeni hangisiyle ilgilidir?

a-Ekonomik

b-Stratejik

c-Siyasi...

Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu hangi ilke ile ilgili?

a-Devletçilik

b-Milliyetçilik

c-Halkçılık...

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözü hangi ilke le ilgili?

a-Çağdaşlık

b-İnkılapçılık...

Paris Sözl. ile İtalya'nın Yun.a bıraktığı adalarda birinin ismi?

a-Meis

b-Sisam...

Hinterlandı en dar ve en geniş limanlar?

a-İstanbul-Mersin

b-Sinop-Mersin...

Devlet kontrolünde yetiştirilmeyen hangisidir?

a-Yer fıstığı

b-Tütün

c-Pirinç

d-Kenevir

Her mevsim yağış almasına rağmen Kard. Bölg.deki akarsuların rejimi düzensizdir. Nedeni?

a-Sıcaklık

b-Debi azlığı

c-Yamaç eğimi

d-Toprak türü

Hangisinin yağış ile ilgisi yoktur?

a-Bitki örtüsü

b-Yüksek basınç merkezleri

c-İklim...

Avr.Birliğinin İLK GENİŞLEME dalgası ne zaman olmuştur?

a-1951 b-1952 c-1954 d-1960

Hititlerin başkenti HATTUŞAŞ hangi ilimiz sınırlrındadır?

a-Çorum

b-Kayseri

c-Amasya...

İlk nüfus sayımı ne zaman yapılmıştır?

a-1926 b-1927 c-1929 d-1930 e-1932

Milli mücadele döneminde YüRÜTME görevini İLK hangisi gerçekleştirmiştir?

a-TBMM b-Temsil Heyeti C-Cumhurbaşkanı...

ULUSAL bir kongre toplanması fikri İLK hangisinde ortaya atılmıştır?

a-Havza b-Amasya Gen. C-Erzurum d-Sivas

Hangisi Müdafa-ı Hukuk Cem.lerinin amaçları arasında sayılamaz?

a-Bölgesel kurtuluşu sağlamak

b-Halkı saltanata karşı doldurmak

c-Çeşitli yayınarla ulusu bilinçlendirmek

d-İşgalcilere tepki vermek

NATO nun en yüksek organı hangisidir?

a-Kuzey Atlantik Konseyi b-Genel sekreterlik...

Özel hayatın gizliliği ... tutuklanan birisi için yetkili mercinin (onay???) başvuru süresi?

a-24 saat önce b-36 c-48 d-96

Hangisi Karadeniz Ekonomik işbirliği ne üyedir?

a-Sırbistan

b-Bosna Hersek

c-Türkmenistan

d-Kazakistan

e-Tacikistan

Hangisi OECD üye değildir?

a-Güney Afrika

b-Güney...

Avr.İnsan Hakları Sözl. ile ilgili hangisi doğrudur?

a-Başvuran kişi kendi devleti dışında bir devlete karşı başvuruyorsa işlemi devleti yapar.

b-İç hukuk yollarının kullanılmasından itibaren 2 yıl içinde başvurulabilir.

c-Tüzel kişiler başvuruyorsa ... başvuru yapılır gibi uzunca şıklar...

TÜRKÇE de hangisinde anl. bozukluğu vardır?

Paragrafın akışını bozan cümle hangisidir?

"Verilen cümle" paragraftaki hangi cümleden önce gelirse bütünlük sağlanır?

fcetinkaya

1 Temmuz 2012 21:15

TÜRKÇE... Hangi cümlede hem koşul hem uyarı vardır?

Hangisi I.Dün. Sav. sonuçlarından değildir?

a-NATO nun kurulması

b-Avr. ekonomisinin bozulması

c-İmparatorlukların dağılması

d-Kadınların çalışma hayatına başlaması

Hangisi ULUS İRADESİNİN TAM anlamıyla yerine getirilmesini sağlamıştır?

a-Soyadı kanunu b-Kabotaj Kanunu...

d-Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi

Hangisi Ankara nın başkent seçilmesinin nedenlerinden olamaz?

a-İstanbula yakın b-Haberleşme mümkün c-Güvenli bölge

d-Her yere yakın e-Erzurum a Ermenilerin saldırması

I. Dün. Sav. önsinde reform hareketi ile İng. Yunanistan ın aracılığı ile balkan devletlerini ALMANYA ve OSM.ya karşı birleşme daveti göndermiş. Bazıları buna uymamıştır. Aş. hangisi olabilir?

a-Romanya b-Sırbistan c-Karadağ c-Yun. d-Bulg.

Don(?).. (Birleşmiş Milletler sözl.ni hazırlayan kişi) bazı ülkelere davette bulunmuş. Aş. hangisi katılmıştır?

a-ABD-Çin-Almanya-İng.-Fran.

b-ABD-SSCB-Çin-İtalya

c-ABD-SSCB-İng-Fra

d-ABD-SSCB-Çin-İng

e-ABD-İng-Fra‎40-ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE İDEAL GEÇ YETİŞTİRMEDE HANGİSİ GEREKMEZ(BİREYSELLİĞİ VE KAYITSIZLIĞI ÖN PLANDA TUTMA)

41-ATATÜRKÜN SURİYEDE KURDUĞU CEMİYETİ DİĞERİNİ SELANİKTE KURMASININ AMACI NEDİR(ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ETMEK İÇİN)


42-ATATÜRK İNKALAPLARI NEDEN HEMEN YAYAMADI?(İNKALAPLARIN OLULMASI İÇİN GEREKLİ ORTAMIN OLUŞMASINI BEKLEDİ)

43-SOĞUK SAVAŞ YILLARINDA YAPILAN İTTİFAKLAR

44-ATATÜRKÜN İNKİLAPLARINI, DİĞER DEVLETLERİN FİKİR ADAMLARI TARAFINDAN DİĞER İNKLAPLARDAN FARKLI GÖRÜLMESİNİN NEDENİ(MİLLİ MÜCADELEDEN DOĞMASI)

45-AKARSULARIN TAŞIDIĞI ALÜVYONLARLA OLUŞMAYAN OVA (ANTALYA OVASIDIR)

46-YILLIK VE GÜNLÜK SICAKLIK FARKI EN FAZLA OLAN BÖLGEMİZ HANGİSİDİR (İÇ ANADOLU)

47-MARMARANIN GELİŞMESİNDE ROLÜ OLMAYAN NEDİR (ENERJİ ÜRETİMİ OLACAK)

‎30- EGE DENİZİNDE SINIR KAÇ MILDIR.(6 mil)

31-GÜNEY AVRUPA MÜTTEFİK KOMUTANLIĞI NEREDEDİR ((İTALYA-NAPOLİ)

32-ÜYE OLDUKLARI DEVLETTEN İSTEDİKLERİ ZAMAN AYRILABİLEN BİRLEŞME TÜRÜ NEDİR (KONFEDERASYON)

33-BM GEÇİCİ ÜYELERİ KAÇ YILLIĞINA SEÇİLİR (2 YILLIĞINA SEÇİLİR)

34-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SİYASİ PARTİ SINIFLANDIRMASINDADIR.(TEK PARTİ)

35-MİLLİYETÇİLİK İLE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ OLMAMIŞTIR (DİN GERİLEMEMİŞTİR)

36-ADALAR HANGİ ANTLAŞMA İLE SİLAHSIZLANDIRILDI(LOZAN ANTLAŞMASI İLE)

37-ATATÜRKÜN SÖYLEDİĞİ BİRŞEYLER VARDI (ATATÜRKÜN GEÇLERE NE KADAR GÜVENDİĞİ OLACAKTI)

38-MİLLİYETÇİLİK DÜŞÜNCESİ İLE HANGİSİ BAĞDAŞMAZ (YABANCILARA ÖZEL HAKLAR TANINMASI)

39-AŞAĞIDAKİLEREN HANGİSİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR.BOŞ BIRAKTIM(ŞIKLARDA IMF DÜNYA BANKASI FELAN FİLAN VARDI)

21-MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİNİ İMZALAYANLAR ARASINDA DEĞİLDİR.(SAGLIK BAKANI RIZA NUR)

22-LOZAN İLE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GERÇEKLEŞMİŞTİR.(KARAAĞAÇ I TÜRKİYEYE VERMESİ SAVAŞ TAZMİNATI)

23-MLİLİYETÇİLİK KÜLTÜR BİRLİGİ

24-TEMSİL HEYETİNİN İSTANBULU HÜKÜMETİ İLE HABERLEŞMEYİ KESMESİ NEYİ İFADE EDER(İSTANBUL HÜKÜMETİNE BAĞLI OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR)

25-YATIRIMLARIM YABANCILARA BIRAKILMAMAMASI

26-TANZİMAT FERMANI HANGİ ALANDA YAPILMIŞTIR.(DEMOKRATİKLEŞME İÇİN İLK ADIMDIR)
27-ISAF IN AÇILIMI (INTERNATIONAL SECURITY FORCE AFGANISTAN-AFGANISTAN)
28-LATİN ALFABESİNİN KABULÜ İLE NE AMAÇLANMIŞTIR.(TÜRKÇEYİ BİLİM VE KÜLTÜR DİNİ HALİNE GETİRMEK AMAÇLANMIŞTIR)

29-MENEMEN VE ŞEYH SAİT AYAKLNMASI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNE GEÇİŞİ GECİKTİRMİŞTİR.(ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞİ GEÇİKTİRMİŞTİR)

‎11-İKİLİ ANTLAŞMAYA ÖRNEK ANKARA ANTLAŞMASIDIR.

12-EGE BÖLGESİNDE DAĞLARIN DENİZE DİK UZANMASI GİRİNTİ ÇIKINTIYI ARTIRIR

13-SOSYAL HAYAT AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLE DÜZENLENİR (ANAYASA)

14-ATATÜRK TEŞVİKİ SANAYİ KANUNU İLE MEMURLARA AYRICALIK TANIMAMIŞTIR.

15-HATAYDA ÖZERK BİR YÖNETİM KURULMASI MISAK-I MİLİYE AYKIRIDIR.

16-NATONUN AKDENİZDE DİYALOĞU OLMAYAN ÜLKE SURİYEDİR

17-MEDENİ KANUN İLE NEY ŞAĞLANMIŞTIR (KİŞİLER ARASI EŞİTLİK)

18-TÜRKİYENİN DİĞER ÜLKELERİN HAMMADDE PAZARI OLMASINI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNİN KALDIRILMASI SONA ERDİRMİŞTİR(KAPİTİLASYONLARIN KALDIRILMASI)

19-DEVLETÇİLİKİN FİKRİNİN ORTAYA ATILMASI İLE NE HEDEFLENMİŞTİR (GÜÇLÜ BİR EKONOMİ HEDEFLENMİŞTİR)

20-BM KURUCU ÜYERLERİNDEN OLMAYAN DEVLET (FEDERAL ALMANYA)

18 yorum:

 1. askeri okula giriş sınavları çok kapsamlı bir sürü aşamadan geçiyorsu zor zahmet kazanıyorsun . Sonra mutlu olman için bir sebep olmuyor bir sürü sıkıntı kazandıktan sonrada

  YanıtlaSil
 2. olsun hocam bu devirde devlet işi olsunda gerisi hikaye

  YanıtlaSil
 3. yani tabiki devlet baba var arkanda

  YanıtlaSil
 4. devletini boşver askerlik gibi asil onur verici bir meslek için o zahmet zafere giden tatlı bir yola dönüşmekte

  YanıtlaSil
 5. gercekten cok tskler bu bılgılerı arıordum kac gundur.

  YanıtlaSil
 6. BU SINAVI KAZANMAK BENI COK SEVNDIRECEK

  YanıtlaSil
 7. ArkadaşlaR ısaf in acilimi yanlış her yıl çıkıyor .. international asistance force afganistan olucak!
  Bir diğer konu askerlik kadar kutsal bir meslek yoktur ama askerlik kadar mantıksız meslekte yoktur . ben 2aylık askerm yasim da 24 askeri ortam bir sürü mantıksız işin ve insanin bol
  olduğu yer ..ben şimdiden soğudum ama yinede şansimi denicem sizde iyi düşünün derim sivil hayatta başarılı olmanın yollarını arayın askerlik 2. plan olsun ....!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sende yanlış biliyosun kardeş =)
   International Security Assistance Force
   hiçmi sitesine girip bakmadın www.isaf.nato.int

   Sil
 8. ArkadaşlaR ısaf in acilimi yanlış her yıl çıkıyor .. international Security asistance force afganistan olucak!
  Bir diğer konu askerlik kadar kutsal bir meslek yoktur ama askerlik kadar mantıksız meslekte yoktur . ben 2aylık askerm yasim da 24 askeri ortam bir sürü mantıksız işin ve insanin bol
  olduğu yer ..ben şimdiden soğudum ama yinede şansimi denicem sizde iyi düşünün derim sivil hayatta başarılı olmanın yollarını arayın askerlik 2. plan olsun ....!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kardes bu sene sen gelıcek konularıda bılıyormusun

   Sil
 9. Umarım paylaşım etki sağlar Emeğinize teşekkürler saat 13:00de başlıycak sınava girişler şimdiden herkese başarılar dilerim ;)

  YanıtlaSil
 10. arkadaşlar sınavdan htırladıgınız soru ve cevapları paylaşırmısınız.

  YanıtlaSil
 11. İLK NUFUS SAYIMI 1927

  I.DUNYA SAVŞ. SONUÇLARI VARDI CEVAP NATO İTTİFAİKI OLUŞMADI

  12 ADA SORUSU MEİS

  TÜRK DİL KURUMU MİLLİYETÇİLİK

  ANLATM BOZUKLUĞU OLAN SORU BELKİ MUTLAKA OLAN ŞIK

  BM nin YAPTIRIMI OLMAYAN: ABLUKA

  SEVR ANLŞMASI SAN REMO nun DEVAMI NİTELĞİNDE

  HALİFELİĞİN KALDIRILMASI CUMHURİYETN İLALNINDA KATKIDA BULUNMADI

  GÜMRÜ ANT SIYLA DOĞU SINIRI KESİN OLMADI

  ULUSAL KONGRE TOPLNMASI KARARI AMASYA KONGR.ALINDI

  GEREKİRSE İTİLAFLARDAN YARDIM ALINABLİİR SÖZÜ BALIKESİR KONGRESİYDİ

  FRANSA ANKARA ANT SIYLA İTİLAFLARDAN KOPTU

  SINIRLARI GÜVENCE ALTINA ALMAK, DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAK SADABAT PAKTIYDI

  YER FISTIĞI (DETLET KONT.DEĞİL)

  HİNDERLANTI DAR ve GENİŞ SİNOP-İZMİR

  OECD ye ÜYE OLMAYAN GÜNEY AFRİKA

  İNGİLİZLER MUSUL TOPRAKLARINI EKONOMİK YÖNDEN YANİ PETROL YÜZÜNDEN İŞGAL ETTİ

  OSM.DEVLETİ YUNAN İŞGALİNE KARŞI SEVR İ İMZALADI

  EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR: LAİKLİK Tİ

  MÜDAFAA İ HUKUK ÖZELLİ OLMAYAN: SALTANATA KARŞI DEĞİL

  I.DÜNYA SAVAŞINDA İNGİLİZLERLE(YUNANLA) İŞBİLİRĞİ YAPMAYAN ÜLKE BULGARİSTAN dır

  İLK YÜRÜTME KARARI TEMSİL HEYETİnindir

  İLGİLİZLERİN EMPERYALİST KANITI, MUDANYA DA YUNANLARI TEMSİL OLARAK KATILMASIYDI

  OSMANLNIN SAVAŞA GİRMESİ DEĞİŞMEZ: FRANS İNGİLTERE

  TÜRKÇE SORUSU ÜNLEM ! ( SİZDE Mİ BİZİ ARIYORSUNUZ ? )

  HEM KOŞUL HEM UYARI OLAN C ŞIKKI KABLOSUZ İLE BAŞLYN CÜMLE OLACAKTI

  KARADENİZ İŞBİLİRĞİ: SIRBİSTAN

  YSK nin ÖZELLİĞİ UYMAYAN: KANUN ve YÖNETMELİK İLE DÜZENLENMEZ

  OAKS BM KURUCULARI ABD-SSCB-ÇİN-İNG

  sonuçlara baktımda buraya kadar doğru yaptım. Hocalarımı arayarak TESCİLLENDİRDİM...
  şimdi yazacaklarımı da yanlış yapmışım galiba, çook basit hatalar yapmışım :(

  HATTUŞAŞ HİTİT BAŞKNTİ ÇORUM

  NATO nun EN ÜST MAKAMI KUZEY ATLANTİK KONSEYİ

  AB nin GENİŞLEMESİ 1957 DE

  TÜRKİYE AB ye 1999 dA HELSİNKİ DE ADAYLIĞI KABUL EDİLDİ

  ANKARA NIN BAŞKENT OLMASI SORUSUNDA CEVAP ERMENİSTANIN ERZURUMU İŞGAL SÖZ KONUSU OLACAK

  MEB MUSTAFA NECATİ OLACAKMIŞ

  ULUSAL İRADE ( KADINLARA SEÇME VE SEÇİLMEYLE )

  EKONOMİK İŞ BRİLİĞİ TAHRAN

  KÖMÜR KURUCUSU HOLLANDAYMIŞ

  ÖZEL HAYAT 48 SAAT

  YAYLACILIK NUFÜS ARTIŞI

  İKLİME ETKİ ETMEYEN: BİTKİ ÖRTÜSÜ

  cevabını bilmedğim ve kararsız kaldıklarım da bunlar ;

  türkçe akışı bozan cümleyi en son olan E şıkkı yaptım

  türkçede bi önce gelen cümle bu özellikle iç anadolu bölgesinde kebab falan olandı. D şıkkıydı galiba

  Avrupa İnsan hakları ? bilimiyorm

  anysa mahk. e şıkkı olacakmış. esas bakımndan 60 günde incelermiş..

  anaysnın 15. maddesi sıkıyönetim ?

  karadenz yağış falan galiba vardı ?

  I.İNÖNÜNÜN Bİ TANE ŞIKKINI UNUTTUM ? O YÜZDEN YAPTIGIM CEVABI HATIRLAYAMADIM

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ben 2 haftadır arastırıyorum ama astsubaylıkla ılgılı hıc bır adam akıllı sınav sorusuna rastlamadım bna yardımcı olurmusunuz faruk.garip@hotmail.com

   Sil
 12. sınav çok zordu ama hazırlanmamıştım zaten sizce bir bayan için astsubaylık uygun bir meslekmidir seneye adam akıllı hazırlanmayı düşünüyorum

  YanıtlaSil
 13. Ya Evet Sınav Geçmiş Dönemlere Göre Çok Çok Zordu Pek Umutlu Değilim Sonuç Olarak Ama Belli de Olmaz Yani. Astsubaylık Güzel Meslek Ama Bayan Kontenjanı Düşük Olduğu İçin İyi Çalışıp Mülakatı Kusursuz Halletmen Lazım.

  YanıtlaSil
 14. arkadaşlar sorular bu kadar kolay degldii cok zorduu jandarmanın soruları bu sekldeydi.... kkk böyle degldii yanlş bilglendrlmsn insanlarrr.bu arada kac bayan alacaklar bilgisi olan var mıııı?

  YanıtlaSil
 15. kardeşler bunlar mı zor allah aşkına sosyalbilgiler öğretmeniyim onu siktiret herkesin bilmesi gereken şeyler bunlar yapmayın lutfen

  YanıtlaSil